5 გზა სოციალური მედია ხელს უწყობს ურთიერთობებს, ვიდრე ეს ავნებს

სოციალურ მედიას ცუდი რეპუტაცია აქვს, როდესაც საქმე ეხება ურთიერთობებს. მაგრამ, აღმოჩნდა, რომ ყველას წუხს უმიზეზოდ.